Podklady pro AKK říjen 2011 – Zobrazovací systémy v lékařství + 17BAZS Medical Imaging Systems (exam)

 

Tab. č. 1: Soupis témat a relevantních zdrojů

 

Poř.č.

Téma

Odkaz

Poznámka

1.

Úvod do ZSL, rozdělení, klasifikace, obrazové přílohy

PPT (1 MB):

ZSL_prehled_uvod

 

 

2.

Současný stav, rozdělení, klasifikace, základní principy

PDF (7 MB):

soucasny_stav_prehled_zakl_principy_ZSL_EN

 

v AJ (EN)

3.

Přenosové vlastnosti zobrazovacích soustav

PPT (1 MB):

prenos_vlastn

 

4.

RTG - zobrazovací systémy

PDF (1 MB):

ZSL_RTG_EN (in EN)

http:

http://www.rtg.fbmi.cvut.cz/

http://xuv.kfe.fjfi.cvut.cz/fyzika-a-technika-rtg-zareni

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

VIDEO (wmv, rm, divx):

http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

Včetně videoprogramů

5.

RTG – angiografie, DSA

PPT (16 MB):

Angiografie_subtr_angiogr_DSA

 

6.

Digitální radiografie – DR, DDR, FPD

PPT (22 MB):

DR_DDR_FPD

 

7.

TV - televizní zobrazovací systémy

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpmpz

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mposd

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mptte

VIDEO (ZIP, 700 MB, 700 MB, 1 GB, 800 MB):

Principy ČB televize

Principy barevné televize

Obrazové senzory

Obrazové displeje

VIDEO (MOV, 220 MB, 225 MB, 320 MB, 250 MB) (all in EN):

Principles of BW television

Principles of color television

Image sensors

Image displays

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

Včetně videoprogramů (ZIP soubory stop TS_VIDEO DVD disků), stačí rozbalit a přehrát v SW DVD přehrávači

8.

Endoskopické zobrazovací systémy

PDF (1 MB):

ZSL_endoskopie

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mptte

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

9.

Základy snímání a digitalizace (mikroskopické zobrazovací systémy, TV systémy, HW + SW)

PPT (5 MB):

ZSL_ziskani_zprac_obrazu_mikroskopie

http:

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/ (in EN as well)

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpmmm

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpzao

 

 

 

Včetně odkazu na www stránku s kompletní podporou v ČJ i AJ a se stažením výukového SW zdarma

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

10.

Infrazobrazovací systémy v lékařství (termovizní)

PPT (9 MB):

ZSL_IR

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mptte

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

11.

CT - výpočetní tomografie

PPT (9 MB):

ZSL_RTG_CT

http:

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

VIDEO (wmv, rm, divx) (in CZ and EN):

http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

Včetně videoprogramu

12.

MRI - zobrazování magnetickou rezonancí

PDF (0,1 MB, 1,4 MB, 1,5 MB):

ZSL_MR_uvod

ZSL_MR_fyz_zakl

ZSL_MR_zobrazovani

soucasny_stav_prehled_zakl_principy_ZSL_EN (in EN)

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpzmr

VIDEO (avi – viz odkazy v Tab. č. 2):

Včetně výukových videosekvencí (viz Tab. č. 2)

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

13.

Zobrazování v nukleární medicíně (Angerova kamera)

PDF (8 MB):

Angerova_camera_Webster (in EN)

http:

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpzsn

V AJ

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

14.

PET - pozitronová emisní tomografie

http:

http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpzsn

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

 

Odkaz na výukový portál

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

15.

SPECT - jednofotonová emisní tomografie

http:

http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpzsn

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

 

Odkaz na výukový portál

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

16.

Ultrazvukové zobrazovací systémy

PPT (8 MB, 14 MB):

ZSL_UZ_1

ZSL_UZ_2

PDF (4 MB):

ZSL_UZ_screen_shots_Siemens_ELEGRA (in EN)

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpuds

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

17.

Dopplerovské systémy

PPT (3 MB):

ZSL_UZ_Doppler

http:

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17mpuds

VIDEO (mpg, 100 MB):

Doppler_VHS_upd

Včetně krátké videoukázky

Přístupové údaje (stahování souborů):
Username: host
Password: iozuu7fe

18.

EIT – elektrická impedanční tomografie

PDF (1 MB):

ZSL_HS_EIT

 

19.

Trendy vývoje ZSL

PDF (1 MB):

trendy_vyvoje_ZSL

 

 

Tab. č. 2: Tabulka přiřazení videosekvencí v prezentaci pod poř. č. 2 v tabulce výše

Označení v prezentaci

Jméno souboru

Poznámka

Video_1

convolve.avi (1 MB) (in EN)

Snímek 40

Video_2

convolve2.avi (1 MB) (in EN)

Snímek 41

Video_1

1-Intro.avi (40 MB) (in EN)

Snímek 56

Video_2

2-BulkMagnet.avi (11 MB) (in EN)

atd.

Video_3

3-induction.avi (16 MB) (in EN)

 

Video_4

4-excit.avi (11 MB) (in EN)

 

Video_5

5-SpEcho-Intro.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_6

6-Rot-Frame.avi (36 MB) (in EN)

 

Video_7

7-Deph-Intro.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_8

8-Dephase2.avi (16 MB) (in EN)

 

Video_9

9-Dephase3.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_10

10-dephase.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_11

11-dephase5.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_11_2

11-dephase5-2.avi (5 MB) (in EN)

 

Video_12

12-SpinEcho.avi (50 MB) (in EN)

 

Video_13

13-T1.AVI (10 MB) (in EN)

 

Video_14

14-SignalAnalog.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_15

15-1DKspace.avi (5 MB) (in EN)

 

Video_16

16-2DKSpaceX.avi (25 MB) (in EN)

 

Video_17

17-2DKSpaceY.avi (20 MB) (in EN)

 

Video_18

18-2DEncode.avi (36 MB) (in EN)

 

Video_19

19-SignalEncode.avi (26 MB) (in EN)

 

Video_20

20-BuildingImage-point.avi (17 MB) (in EN)

 

Video_20_2

20-BuildingImage-Lines.avi (53 MB) (in EN)

 

Doprovodné komentáře k souboru animací

komentar_MRI_EN (PDF 0,2 MB, v AJ, in EN)

prirazeni_snimku_videosekvenci_MR (PDF 2 MB)

 

Kontakt:

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Katedra biomedicínské techniky
Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
Tel.: 312608276, 224358433
Mob.: 728335738
E-mail: hozman@fbmi.cvut.cz
http://www.fbmi.cvut.cz