Podklady pro AKK BMT/BMI 2021 – Zobrazovací systémy

Tab. č. 1: Soupis témat a relevantních zdrojů

Poř.č.

Téma

Odkaz

Poznámka

1.

RTG - zobrazovací systémy

http:

http://rtg.fbmi.cvut.cz/

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

2.

TV - televizní zobrazovací systémy

VIDEO (ZIP, 700 MB, 700 MB, 1 GB, 800 MB):

Principy ČB televize

Principy barevné televize

Obrazové senzory

Obrazové displeje

VIDEO (MOV, 220 MB, 225 MB, 320 MB, 250 MB) (all in EN):

Principles of BW television

Principles of color television

Image sensors

Image displays

Včetně videoprogramů (ZIP soubory stop TS_VIDEO DVD disků), stačí rozbalit a přehrát v SW DVD přehrávači

3.

Základy snímání a digitalizace (mikroskopické zobrazovací systémy, TV systémy, HW + SW)

http:

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/ (in EN as well)

Výukový software umožňující zpracování obrazových dat v digitální mikroskopii, ale i obecně (SW MIPS V2.0 - https://www.instaluj.cz/mips

 

Včetně odkazu na www stránku s kompletní podporou v ČJ i AJ a se stažením výukového SW

4.

CT - výpočetní tomografie

http:

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

http://www.sukupova.cz/

VIDEO (mpg, 363 MB):

tomograf_CZ_AVTC_2001.mpg

Včetně videoprogramu

5.

MRI - zobrazování magnetickou rezonancí

http:

http://mriquestions.com/index.html

VIDEO (avi – viz odkazy v Tab. č. 2):

Včetně výukových videosekvencí (viz Tab. č. 2)

6.

Zobrazování v nukleární medicíně (Angerova kamera)

PDF (8 MB):

Angerova_camera_Webster (in EN)

http:

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

V AJ

7.

PET - pozitronová emisní tomografie

http:

http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

8.

SPECT - jednofotonová emisní tomografie

http:

http://pet-spect.fbmi.cvut.cz/

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Odkaz na výukový portál

9.

Dopplerovské systémy

VIDEO (mpg, 100 MB):

Doppler_VHS_upd

Včetně krátké videoukázky

 

Tab. č. 2: Tabulka přiřazení videosekvencí v prezentaci pod poř. č. 2 v tabulce výše

Označení v prezentaci

Jméno souboru

Poznámka

Video_1

convolve.avi (1 MB) (in EN)

Snímek 40

Video_2

convolve2.avi (1 MB) (in EN)

Snímek 41

Video_1

1-Intro.avi (40 MB) (in EN)

Snímek 56

Video_2

2-BulkMagnet.avi (11 MB) (in EN)

atd.

Video_3

3-induction.avi (16 MB) (in EN)

 

Video_4

4-excit.avi (11 MB) (in EN)

 

Video_5

5-SpEcho-Intro.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_6

6-Rot-Frame.avi (36 MB) (in EN)

 

Video_7

7-Deph-Intro.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_8

8-Dephase2.avi (16 MB) (in EN)

 

Video_9

9-Dephase3.avi (9 MB) (in EN)

 

Video_10

10-dephase.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_11

11-dephase5.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_11_2

11-dephase5-2.avi (5 MB) (in EN)

 

Video_12

12-SpinEcho.avi (50 MB) (in EN)

 

Video_13

13-T1.AVI (10 MB) (in EN)

 

Video_14

14-SignalAnalog.avi (10 MB) (in EN)

 

Video_15

15-1DKspace.avi (5 MB) (in EN)

 

Video_16

16-2DKSpaceX.avi (25 MB) (in EN)

 

Video_17

17-2DKSpaceY.avi (20 MB) (in EN)

 

Video_18

18-2DEncode.avi (36 MB) (in EN)

 

Video_19

19-SignalEncode.avi (26 MB) (in EN)

 

Video_20

20-BuildingImage-point.avi (17 MB) (in EN)

 

Video_20_2

20-BuildingImage-Lines.avi (53 MB) (in EN)

 

Doprovodné komentáře k souboru animací

komentar_MRI_EN (PDF 0,2 MB, v AJ, in EN)

prirazeni_snimku_videosekvenci_MR (PDF 2 MB)

 

Kontakt:

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Katedra biomedicínské techniky
Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
Tel.: 224358433
Mob.: 728335738
E-mail: hozman@fbmi.cvut.cz
http://www.fbmi.cvut.cz