Pedagogická konference ČVUT FBMI

Kladno, 21. ledna 2014

10:00 – 15:00, malý sál (C-4)

 

Komenský

Převzato z: http://cs.wikipedia.org

Motto:

Mezi význačné ctnosti učitele patří respekt vůči studentům a ochota předat studentům to nejlepší ze sebe samého.“                                                                                                    
                                                                                                                                
Jiří Hozman

 

Cíle konference:

 

Odborný garant a organizátor konference:
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost ČVUT FBMI ( hozman@fbmi.cvut.cz )

 

WWW stránka konference:
http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/pk_21012014.htm

Program konference

Blok A (10:00-11:50)

10:00-10:05/5 minut Úvod- zahájení konference - doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. , proděkan pro pedagogickou činnost ČVUT FBMI

10:05-10:10/5 minut Zkušenosti s tvorbou rozvrhu - Mgr. Radim Krupička (fakultní rozvrhář)
Tvorba podkladů pro rozvrh – aplikace DOTAZNÍK
Prohlížení rozvrhů – aplikace ROZVRHY

10:10-10:15/5 minut Diskuze

10:15-10:25/10 minut Aplikace PROJECTS (podpora zadávání a evidence studentských kvalifikačních prací) - Mgr. Slávka Vítečková – správce a programátor aplikace PROJECTS

10:25-10:30/5 minut Diskuze

10:30-10:45/15 minut Zkušenosti z výuky, zkoušení, možnosti přípravy a motivace studentů k přípravě - doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (doplněk – užitečné www odkazy)

10:45-10:50/5 minut Diskuze
Zkušenosti s využitím E-learningu (Moodle) k domácí přípravě studentů
doc. Ing. František Podzimek, CSc.
Podpora v rámci ČVUT viz www stránka zde a též projekt ŠKOLIČKA na SPA

10:50-11:00/10 minut - Zkušenosti s využíváním matematického SW (pouze ústně) - RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.

11:00-11:05/5 minut Diskuze

11:05-11:10/5 minut Zkušenosti a názory studentů (zpětná vazba formou ankety studentů) - Bc. Radka Procházková

Viz též podrobněji na www stránce IT

11:10-11:15/5 minut Diskuze

11:15-11:25/10 minut Výuka elektrotechnických předmětů, zkušenosti a názory člena akreditační komise - prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

11:25-11:30/5 minut Diskuze

11:30-11:45/15 minut Služby ÚK ČVUT pro studenty a vyučující - Mgr. Zdeňka Civínová
Další podrobné materiály (část 1 a část 2) z předchozích kurzů jako ukázka (není zcela aktuální, došlo k několika změnám).

11:45-11:50/5 minut Diskuze

Blok B (13:00-15:00)

13:00-13:20/20 minut Zkušenosti s vydáváním online publikace na ČVUT a jejich možnosti ve výuce - doc. Ing. František Podzimek, CSc.
Některé nedostatky v odborných textech (BP, DP, Ph.D. práce) z pohledu oponenta (pozvánka na seminář)

13:20-13:25/5 minut Diskuze

13:25-13:30/5 minut Možnosti a zkušenosti se SW pro vytváření a vyhodnocování testů – TESTSCAN  - doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Manuál ke stažení aplikaci TESTSCAN pro ilustraci funkcí a možností

13:30-13:35/5 minut Diskuze

13:35-13:50/15 minut Aplikace studijních předpisů a proces zajišťování studijní agendy - doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Stručný přehled dílčích problematik v rámci procesu zajištění a organizace výuky ke stažení zde (lze použít pro nově příchozí doktorandy, či zaměstnance)
Výklad problematiky udělování zápočtů ke stažení zde

13:50-14:00/10 minut Diskuze

14:00-14:55/55 minut Zkušenosti se zajišťování procesu výuky a studijní agendy na jednotlivých oborech či katedrách (řázeno dle garantujících kateder a dále podle studijních programů):

14:00-14:05/5 minut Zkušenosti z výuky na oboru Biomedicínská informatika (pouze ústně)Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (ZGO), Mgr. Radim Krupička, Mgr. Slávka Vítečková

Obory katedry biomedicínské informatiky (KBI) BMI - Biomedicínská informatika

14:05-14:15/10 minut Zkušenosti a poznatky z výuky na oborech OPT a PMB - RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. (TK, ZGO)

Obory katedry přírodovědných oborů (KPO) OPT - Optika a optometrie, PMB - Přístroje a metody pro biomedicínu

14:15-14:25/10 minut - Efektivní výuka předmětů krizového řízení - Ing. Jiří Halaška, Ph.D. (ZGO), prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (GO, VK)

Obory katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (KZOOO) (Bc a Mgr SP OO) PŘKS - Plánování a řízení krizových situací,  CNP - Civilní nouzové plánování

14:25-14:35/10 minut Zkušenosti a poznatky o praxích a výuce ve zdravotnických oborech  - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (ZVK, ZGO)

Obory katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (KZOOO) (Bc SP SVZ) FZT – Fyzioterapie, RA - Radiologický asistent, ZZ - Zdravotnický záchranář, ZL - Zdravotní laborant

14:35-14:50/15 minut – více autorů příspěvků
Zkušenosti a poznatky z výuky na oboru BMT (pouze ústně) (5 minut) – Ing. Richard Grünes, Ph.D. (ZGO)
Zkušenosti a poznatky z výuky na oboru BME (pouze ústně) (5 minut) – doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (GO)
Zkušenosti a poznatky z výuky na oboru SIPZ (5 minut) – doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. (ZGO)
Obory katedry biomedicínské techniky (KBT) BMT - Biomedicínský technik, SIPZ - Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, BME - Biomedicínský inženýr

14:50-14:55/5 minut – Diskuze

14:55 Závěr konference - doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost ČVUT FBMI

„Přejme si, aby se nám dařilo realizovat naše poslání, kterým je zejména předávání vědomostí našim studentům a učení našich studentů nezbytným dovednostem. Buďme vždy spravedliví a nároční. A v každém okamžiku si uvědomujme, že dobrá fakulta nemůže existovat bez studentů, ale i bez lidí, kteří tento proces opravdu považují za své poslání. Vzájemně si pomáhejme a měli bychom vždy mít všichni na mysli, že cokoli neuděláme, tak přiděláváme problémy zejména ostatním spolupracovníkům, vyučujícím, ale i studentům.“

Organizační pokyny:

  1. Zahájení konference: 21.1.2014, 10:00 hodin, C-4
  2. Dopolední blok (10:00-11:50, 110 minut)
  3. Přestávka na oběd (odchod do HK 11:50 – odchod z HK 12:50, 60 minut, Hotel Kladno – nekuřácká restaurace 1. patro vlevo, MENU hlavní jídlo+polévka – jednotné, polévka dle požadavku+nápoje dle samoobslužného výběru při příchodu)
  4. Odpolední blok (13:00-15:00, 120 minut)
  5. Poradny - PX (15:00-16:00, popř. podle  zájmu i déle, optimálně v PC učebně z důvodu vyššího počtu zájemců)

P1 - IT (veškerá problematika – konta, www stránky, SW, instalace, SW Testscan, ...) – poradna – Pavel Kupka, Zdeněk Kubec - m.č. B-9

P2 – ROZVRH + Matlab + programovací nástroje – poradna – Mgr. Radim Krupička – m.č. B-501 (PC učebna)

P3 – PROJECTS + NIS (nemocniční informační systémy) + tvorba webových aplikací + využívání počítačů MAC) - poradna – Mgr. Slávka Vítečková – m.č. B-316 (PC učebna)

P4 - ÚK ČVUT – EIZ poradna – Mgr. Zdeňka Civínová – m.č. B-602 (PC učebna – vedle knihovny)

P5 - Elektronické publikování – poradna – doc. Ing. František Podzimek, CSc. – m.č. B-709 (PC učebna)

P6 - Elektronické testování+klasifikace - poradna – doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. – m.č. B-112

P7 - Studijní agenda/KOS – poradna – Marcela Křečková, Monika Menclová – m.č. B-606 (studijní oddělení)

P8 - Ukázka výukového SW a možnosti jeho využití (viz přehled níže)

P8.1 – NI LabVIEW, Multisim, Ultiboard – poradna – Ing. Roman Matějka – lab. B-117

P8.2 - COMSOL  MULTIPHYSICS – poradna – Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. – lab. B-408 (druhý výtah)

P8.3 - SEMCADIng. David Vrba, Ph.D. – poradna – lab. B-408 (druhý výtah)
(Jedná se o simulátor EM pole (nízké frekvence, RF, mikrovlny, ale nově mají i optiku a MRI) vybavený také teplotním solverem. Přednost tohoto systému je i v tom, že jsou k němu k dispozici anatomické modely lidí (dospělý muž, žena, děti, obézní muž) a laboratorních zvířat (krysa, prase). Také se tento simulátor využívá k návrhu RF HW MRI. Každý model má info o elektrických a tepelných parametrech třeba i 90 různých tkání. K dispozici je oficiální licence bez modulu optiky a MRI.)

P8.4 - Maple, Mathematica, Matlab, COMSOL – okruhy použití v Mgr studijních oborech – poradna – RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D. – m.č. B-415 (PC učebna)

P8.5 - SolidWorks + SIEMENS PLM Tecnomatix Jack – SW pro ergonomii – poradna – Ing. Jan Hejda – m.č. B-16 (PC učebna)

P8.6 - SW pro mobilní aplikace – poradna – Ing. Radim Kliment – m.č. B-409 (druhý výtah ve výškové budově)