Získání a zpracování obrazu v mikroskopii, ÚMG AV ČR, Praha 14.10.-18.10.2013 - Soubory ke stažení včetně předchozích ročníků (poslední úprava 20.02.2022)

Image Acquisition and Processing in Biomedical Microscopy, IMG AS CR, Prague,

14 – 18 October, 2013

Available FREE downloads (last update of the Czech version 20.02.2022 and the English version 20.02.2022), for update of this table, please,

see at the end below

1.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2003 - rozšířená varianta (PDF soubor cca 10 MB) - barevná varianta prezentace vhodná pro prohlížení (1 snímek na 1 A4)

2.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2004 - zkrácená varianta roku 2003 (PDF soubor cca 15 MB) - barevná varianta prezentace vhodná pro prohlížení (1 snímek na 1 A4)

3.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2005 - zkrácená varianta roku 2004 (PDF soubor cca 5 MB) - barevná varianta prezentace vhodná pro prohlížení (1 snímek na 1 A4)

4.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2003 - rozšířená varianta (PDF soubor cca 10 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (2 snímky na 1 A4)

5.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2004 - zkrácená varianta roku 2003 (PDF soubor cca 10 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (2 snímky na 1 A4)

6.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2005 - zkrácená varianta roku 2004 (PDF soubor cca 4 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (2 snímky na 1 A4)

7.

Kompletní kapitola - Základní metody předzpracování obrazu (PDF soubor cca 1,8MB)

8.

Doplněk k vytištěným materiálům, týkající se přehledu SW.

9.

Výukový volně šiřitelný SW MIPS pro zpracování obrazu (free download of MIPS (some parts in Czech) in ZIP file).

9.

Free available educational software MIPS for image processing (free download of MIPS (the whole SW in English) in ZIP file).

10.

Soubor obrázků k volně šiřitelnému SW MIPS (set of test images for MIPS in ZIP file).

11.

Kompletní HTML nápověda k volně šiřitelnému SW MIPS.

12.

On-line nápověda k volně šiřitelnému SW MIPS.

13.

DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ V BIOLOGII A MEDICÍNĚ 2005

14.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2006 - zkrácená varianta roku 2005 (PDF soubor cca 4 MB) - barevná varianta prezentace (1 snímek na 1 A4)

15.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2006 - zkrácená varianta roku 2005 (PDF soubor cca 2 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (2 snímky na 1 A4)

16.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2006 - zkrácená varianta roku 2005 (PDF soubor cca 1 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (3 snímky na 1 A4 včetně prostoru pro poznámky)

17.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2007 - zkrácená varianta roku 2006 (PDF soubor cca 4 MB) - černobílá varianta prezentace (1 snímek na 1 A4)

18.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2007 - zkrácená varianta roku 2006 (PDF soubor cca 2 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (2 snímky na 1 A4)

19.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2007 - zkrácená varianta roku 2007 (PDF soubor cca 1 MB) - černobílá varianta prezentace vhodná pro tisk (3 snímky na 1 A4 včetně prostoru pro poznámky)

20.

Prezentace tématu Snímání a zpracování obrazu - kurz 2007 - zkrácená varianta roku 2006 (PDF soubor cca 4 MB) - barevná varianta prezentace (1 snímek na 1 A4)

21.

Molecular Expressions Exploring the World of Optics and Microscopy , complex website, very useful tool Background Subtraction Toolkit  

22.

Image Sensing and Digitization, Fundamentals of Digital Image Processing - course 05/2008 - 2 colour slides per A4 - PDF file (2.5 MB)

23.

Image Sensing and Digitization, Fundamentals of Digital Image Processing - course 05/2008 - 2 BW slides per A4 - PDF file (3 MB)

24.

Image Sensing and Digitization, Fundamentals of Digital Image Processing - course 05/2008 - 3 BW slides per A4 - PDF file (1.5 MB)

25.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 05/2009 - 3 šedotónové snímky na 1 A4 s možností poznámek - PDF soubor (1,5 MB)

26.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 05/2009 - 2 barevné snímky na 1 A4 - PDF soubor (2,5 MB)

27.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 05/2010 - 3 šedotónové snímky na 1 A4 s možností poznámek - PDF soubor (1,5 MB)

28.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 05/2010 - 2 barevné snímky na 1 A4 - PDF soubor (2,5 MB)

29.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 10/2011 - 3 šedotónové snímky na 1 A4 s možností poznámek - PDF soubor (1,5 MB)

30.

Snímání a zpracování obrazu - kurz 10/2011 - 2 barevné snímky na 1 A4 - PDF soubor (2,5 MB)

31.

Image Sensing and Digitization - course 10/2012 (complete set) ZIP file (2 MB)

32.

Snímání a digitalizace obrazu - kurz 10/2013 (kompletní sada) ZIP file (2 MB)